Громадська організація   |   Public organization

Київ, Харківське шосе, 121      +38 099 677-84-69

  Інформація про підготовку проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку проведення патологоанатомічного розтину»

  Проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку проведення патологоанатомічного розтину» було розроблено робочою групою МОЗ України на виконання наказу МОЗ України від 29 травня 2018 року № 58-Адм з метою запровадження порядку проведення патологоанатомічних розтинів тіл померлих від захворювань і патологічних станів у закладах охорони здоров’я та померлих за місцем проживання без ознак насильницької смерті з метою встановлення причин, механізмів смерті пацієнтів, остаточного діагнозу, уточнення та контролю достовірності і повноти прижиттєвої діагностики, експертної оцінки і контролю якості надання медичної допомоги, у тому числі, дотримання галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, безперервного підвищення професійного рівня лікарів.

  Проєкт розроблено для забезпечення виконання частини четвертої статті 72 Основ законодавства України про охорону здоров’я, підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267.

  Проєкт наказу МОЗ України розроблено на основі наступних документів:

  1. Наказу МОЗ України від 12 травня 1992 року № 81 «Про розвиток та удосконалення патологоанатомічної служби в Україні» (втратив чинність на підставі наказу МОЗ України від 25 вересня 2015 року № 628).
  2. Методичних рекомендацій МОЗ України «Загальні правила проведення патологоанатомічних розтинів померлих та прижиттєвих патоморфологічних досліджень операційного і біопсійного матеріалів» (29.17/38.17), Київ, 2017 р.
  3. Методичних рекомендацій МОЗ України «Організація роботи закладів і підрозділів патологоанатомічної служби України» (30.17/39.17), Київ, 2017 р.
  4. Проєктів наказів МОЗ України про регламентацію діяльності патологоанатомічної служби (варіанти 2010-2017 рр.). Один із перших проєктів наказу МОЗ України «Про розвиток та удосконалення патологоанатомічної служби в Україні» розроблено на виконання п. 4.4. доручення Міністра охорони здоров’я України від 25 травня 2010 року № 38 щодо підготовки проєкту наказу «Про організацію роботи патологоанатомічної служби в Україні». Цей варіант проєкту був опублікований на web-ресурсі МОЗ України 04 лютого 2011 року. У цих роках проєкти розроблялись під керівництвом головного позаштатного спеціаліста МОЗ України зі спеціальності «Патологічна анатомія» доцента Діброви В.А. та к.мед.н. Андрєєва М.Д. із залученням лікарів-патологоанатомів, патологоанатомічних бюро (центру) та науково-педагогічних працівників кафедр патологічної анатомії. Один із варіантів проєкту був надісланий у регіональні департаменти охорони здоров’я і заклади вищої освіти разом з листом Медичного департаменту МОЗ України 22 січня 2018 року № 3.49/1463.
  5. Зауваження, доповнення і пропозиції до проєктів наказів МОЗ України, надіслані із закладів охорони здоров'я, патологоанатомічних бюро (патологоанатомічного центру), закладів вищої освіти, наукових установ.

  Координатором проєкту наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку проведення патологоанатомічного розтину» є завідувач кафедри патологічної та топографічної анатомії НМАПО імені П. Л. Шупика, експерт МОЗ України за напрямком «Патологічна анатомія та судово-медична експертиза» професор Дядик О.О. У розробці проекту наказу взяли участь лікарі-патологоанатоми, доценти Кузик П.В. (Київ), Роша Л.Г. (Одеса), Багрій М.М. (Івано-Франківськ), завідувач патологоанатомічним відділенням КНП «Київська обласна клінічна лікарня» Снісаревський П.П., начальник КУ «Одеське обласне патологоанатомічне бюро» к.мед.н. Бурлаченко В.П. Проєкт наказу МОЗ України було представлено, обговорено і схвалено на X Конгресі патологів України «Перспективи розвитку сучасної патології», який відбувся 27–28 вересня 2018 року у м. Яремче.

  На сьогоднішній день проєкт наказу розглянуто профільними структурними підрозділами Міністерства охорони здоров’я України.

  Проєкт наказу МОЗ України містить такі розділи: загальні положення, порядок направлення тіл померлих на розтин, порядок проведення патологоанатомічного дослідження тіл померлих, порядок проведення розтину тіл померлих від інфекційних захворювань, порядок проведення розтину тіл померлих, що містять радіоактивні речовини, порядок проведення розтину тіл донорів-трупів, порядок проведення патологогістологічного дослідження секційного матеріалу, порядок проведення патологоанатомічного дослідження біопсійного і операційного матеріалів, порядок оформлення первинної медичної документації розтинів, порядок зберігання і видачі тіл померлих у патологоанатомічних відділеннях, бюро (центрі), порядок зберігання матеріалів та первинної медичної документації патологоанатомічних досліджень.

  Затвердження проєкту наказу МОЗ України забезпечить удосконалення діагностичного процесу, експертну оцінку і контроль якості надання медичної допомоги в закладах охорони здоров’я будь-якої форми власності та організаційно-правової форми, якісний аналіз помилок діагностики та лікування, безперервний професійний розвиток, постійне оновлення і поглиблення знань лікарів всіх спеціальностей. Проєкт врегульовує питання прижиттєвої (в тому числі, інтраопераційної) патологоанатомічної діагностики патологічних процесів та захворювань.

  Робоча група МОЗ України вдячна усім лікарям-патологоанатомам, керівникам патологоанатомічних бюро, центру, патологоанатомічних відділень, науково-педагогічним працівникам і науковим співробітникам за зауваження, пропозиції і допомогу у підготовці проєкту наказу МОЗ України.

  Асоціація патологоанатомів України

    Адреса     Київ, Харківське шосе, 121

    Телефон     +38 099 677-84-69

  E-mail     office@patholog.org.ua

  ©   2019 Громадська організація «Асоціація Патологоанатомів України»