Громадська організація   |   Public organization

Київ, Харківське шосе, 121      +38 099 677-84-69

  Десятий Конгрес патологів України

  Х Конгрес патологів України з міжнародною участю «Перспективи розвитку сучасної патології» відбувся 27–28 вересня 2018 року у м. Яремче на базі Івано-Франківського національного медичного університету. Організаторами Конгресу були Івано-Франківський національний медичний університет та Асоціація патологів України.

  Конгрес проводився згідно Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій у 2018 році, затвердженого МОЗ України і НАМН України.

  У засіданнях Конгресу взяло участь 249 фахівців-патологоанатомів з усіх регіонів України, зокрема 132 делегати Конгресу, які були обрані на засіданнях (зборах) первинних філій Асоціації. Учасниками Конгресу були експерт МОЗ України, провідні фахівці і головні спеціалісти зі спеціальностей «Патологічна анатомія», «Дитяча патологічна анатомія», начальники патологоанатомічних бюро (центру), завідувачі патологоанатомічних відділень закладів охорони здоров’я, завідувачі та науково-педагогічні працівники кафедр патологічної анатомії, співробітники науково-дослідних установ. На Конгресі активно обговорювалася низка найважливіших питань для галузі патологічної анатомії, заслухано звіт керівництва Асоціації патологів України про виконану роботу у 2013-2018 роках (професор Гичка С.Г.), звіт про видавничу діяльність Асоціації (професор Туманський В.О.), інформацію про результати перевірки фінансової діяльності Асоціації (професор Сорокіна І.В.), пропозиції щодо функцій та складу Координаційної ради Асоціації і профільні комітети Асоціації (професор Туманський В.О.).

  На Конгресі заслухано інформацію про роботу експертів МОЗ України за напрямами «Патологічна анатомія, дитяча патологічна анатомія», та інформацію про підготовку проєкту наказу МОЗ України (професор Дядик О.О.).

  Відбулися засідання Координаційної ради Асоціації, нарада експерта групи МОЗ України за профілем «Патологічна анатомія, судово-медична експертиза, дитяча патологічна анатомія» з начальниками патологоанатомічних бюро (центру), експертами і головними позаштатними міськими та обласними спеціалістами, завідувачами патологоанатомічних відділень,нарада завідувачів кафедр патологічної анатомії, проводилися профільні майстер-класи, активно здійснювався обмін професійним досвідом між учасниками Конгресу.

  За підсумками роботи Конгресу колективно прийнята резолюція, яка містить основні завдання Асоціації.

  Асоціація патологів України одноголосним рішенням делегатів Конгресу перейменована в Громадську організацію «Асоціація патологоанатомів України».

  Основні причини перейменування:

  1. відсутність у чинних на момент проведення Х Конгресу нормативно-правових документах МОЗ України спеціальності «Патологія» і відповідно відсутня лікарська посада «лікар-патолог». Переліком лікарських посад у закладах охорони здоров'я, затвердженим наказом МОЗ України від 28 жовтня 2002 року № 385, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України12 листопада 2002 року за № 893/7181 передбачені посади лікарів-спеціалістів: «лікар-патологоанатом», «лікар-патологоанатом дитячий», відповідно лікарські спеціальності: «Патологічна анатомія», «Дитяча патологічна анатомія». Номенклатура лікарських спеціальностей, затверджена наказом МОЗ України від 19 грудня 1997 року № 359 (діяв у 1997 – 2019 роках) і наказом МОЗ України від 22 лютого 2019 року № 446, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 березня 2019 року за № 294/33265, передбачає лікарські спеціальності: «Патологічна анатомія», «Дитяча патологічна анатомія»;
  2. необхідність покращення інтеграції з навчальним процесом на профільних кафедрах і практичних базах;
  3. перспектива прямої участі Асоціації в атестації лікарів-патологоанатомів.

  Делегати Конгресу схвалили діяльність Асоціації патологів України у 2013-2018 роках, затвердили нову редакцію Статуту громадської організації «Асоціація патологоанатомів України», обрали президента Асоціації (професор Гичка С.Г.), першого віце-президента (професор Туманський В.О.), віце-президентів (професор Шпонька І.С. і к.мед.н. Бурлаченко В.П.), членів Координаційної ради, Ревізійну комісію, секретарів, голів профільних комітетів і затвердили їх склад.

  Делегати Конгресу підтримали видання першого українського перекладу підручника переклад Robbins Basic Pathology 10th edition відповідно до договору з компанією Elsevier та ухвалили інші рішення, викладені у Резолюції Х Конгресу патологів України.

  Наприкінці Х Конгресу патологів України учасники Конгресу висловили подяку керівництву Івано-Франківського національного медичного університету, особисто ректору –заслуженому діячеві науки і техніки України, професору Рожку М.М., завідувачу кафедри патоморфології та судової медицини медичного університету професору Михайлюку І.О., а також колегам-патологоанатомам за допомогу в організації і проведенні Конгресу.

  Наступний ХІ Конгрес патологоанатомів України вирішено провести у 2020 році.

  Асоціація патологоанатомів України

    Адреса     Київ, Харківське шосе, 121

    Телефон     +38 099 677-84-69

  E-mail     office@patholog.org.ua

  ©   2019 Громадська організація «Асоціація Патологоанатомів України»